Yaratılış’tan Mesih’in Dönüşüne

Haz 18, 2018 | Sık Sorulan Sorular, Videolar |

Elçiler

Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın.
—2.Korintliler 5:20

Vermek

Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.
—2.Korintliler 9:7