Kutsal Kitap: Kusursuz Gerçektir

Kutsal Kitap: Kusursuz Gerçektir

Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. —Yuhanna 17:17 Gerçeğin doğru ve gerçek olmayan şeylerin yanlış olduğunu çocukluğumuzdan beri biliriz. Gerçeğe inanıp gerçek olmayanı ret etmemiz ve ona inanmamamıs lazımdır. Tanrı Sözü kusursuz gerçektir. Tanrı Sözü...
Kutsal Kitap: Tanrı’nın Sözü’dür

Kutsal Kitap: Tanrı’nın Sözü’dür

Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.  —2.Petrus 1:21 Dünyadaki hiçbir kitap Kutsal Kitap gibi değildir. Kutsal Kitap’ın yazarı bir insan değil, Tanrı’nın...
Pavlus Efes’te

Pavlus Efes’te

Pavlus bu kez önceki yolculukları gibi Troas’a gitmedi, Efes’e doğru ilerledi. Efes, Pavlus’un ruhsal hizmetinde önemli bir yerdi. Pavlus burada Yuhanna’yı ve büyük bir olasılıkla Rab İsa’yı şahsen tanımış Apollos ve diğer inanlıları tanıdı. Pavlus bu ziyaretinde...
Sevginin Gerekliliği

Sevginin Gerekliliği

Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. —1.Yuhanna 4:8 İngiltere krallarından biri bir deney yapmak istemişti. Buyruğu üzerine çoğu bebek olan birçok yetim çocuk sokaklardan toplanıp özel bir yetimhaneye konuldu. Yetimhaneyi yöneten hemşirelere...