Kaldı

Kaldı

unsplash-logoJeremy Allouche Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde korursun. RAB’be sonsuza dek güvenin, Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır. – YEŞAYA 26:3-4 En merhametli Rab, sadık halkına af ve barış ver ki...
Serbest

Serbest

unsplash-logoTim Boote Benim istediğim oruç, Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, Çıplak gördüğünüzü...
Varış: Barış

Varış: Barış

“Şöyle haykırıyor bir ses: ‘Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. Her vadi yükseltilecek, Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, Sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman...
Günah nedir?

Günah nedir?

Mitchell Hollander Günah yanlışı yapmak veya doğruyu yapmamaktır. Tanrı’nın yasasını çiğnemektir (1. Yuhanna 3:4). Diğer bir deyişle, Tanrı’nın isteğine karşı gelmektir. Eğer O yalan söyleme diyorsa ve siz yalan söylüyorsanız, o zaman günah işlersiniz. Eğer O çalma...
İsa Suçlulara Katlanacaktı

İsa Suçlulara Katlanacaktı

Peygamberlik: Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı. — Yeşaya 53:12 Yerine getirilmesi:...