Yoksulluk ve Bolluk

Yoksulluk ve Bolluk

Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in kulu ben Yakup, dağılmış olan on iki oymağa selam ederim. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü...
Gururdan Alçakgönüllülüğe

Gururdan Alçakgönüllülüğe

Taylor Ann Wright Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. — Yakup 4:10 Önderleri Musa’ya bakmadan İsrailliler’in yolculuğu, bir bütün olarak etüt edilemez. Musa, gençken de heyecan doluydu. Adaletsizliğin cezasız kalmasına göz yumamıyordu. Ancak...
Dil

Dil

rawpixel.com Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. — Yakup 3:2 Dilimizi nasıl kullanıyoruz? Dilimizle insanları eleştirip küçümseyebiliriz veya kalpleri ve yaşamlarını...
Gururdan Alçakgönüllülüğe

Gururdan Alçakgönüllülüğe

Simon Schmitt Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. — Yakup 4:10 Önderleri Musa’ya bakmadan İsrailliler’in yolculuğu, bir bütün olarak etüt edilemez. Musa, gençken de heyecan doluydu. Adaletsizliğin cezasız kalmasına göz yumamıyordu. Ancak gururla,...
Eski Ve Yeni Yaşam – Bölüm 3

Eski Ve Yeni Yaşam – Bölüm 3

Ben White Hırsızlığı bırakın ve çalışarak kendi emeğinizle kazanın (ayet 28): Pavlus’un bu ayetlerde verdiği her prensip On Emir’de bir şekilde ele alınmıştır. Çıkış kitabındaki sekizinci emir şöyle der:  Çalmayacaksın. – Çıkış 20:15 İşte Pavlus da bu prensipten...