Utanç

Utanç

Resim: Dan Musat Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor. – Ibraniler 12:2 Kutsal Oğlu ve Kurtarıcımız’ın...
Şimdi Biliyorum

Şimdi Biliyorum

Resim: Matt Cannon Bunun üzerine kadın, “Şimdi anladım ki, sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten RAB’bin sözüdür” dedi. – 1.Krallar 17:24 Halkına lütufkar ol, Ey Rab, sana yalvarıyoruz ki gün be gün seni hoşnut etmeyen şeylerden dönelim, sevginle...
Kalp

Kalp

Resim:Alex Holyoake Rabbimiz İsa Mesih’in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin. – 2.Selanikliler 2:16-17 Her şeye gücü yeten Rab, asi istekleri ve...
Mesih günahları bağışlayacak

Mesih günahları bağışlayacak

Peygamberlik: Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. Yeşaya 53:6 Yerine getirilmesi: Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı...
Kişi yaşamını İsa’ya nasıl adayabilir?

Kişi yaşamını İsa’ya nasıl adayabilir?

İsa’yı tanımak, O’nunla iman yolculuğuna çıkmak, O’nu izlemek isteyen ve geçmişteki yanlışlarından gerçekten pişman olan kişi, öncelikle yaşamındaki doğru olmayan noktalan Tanrı’ya itiraf etmelidir. Kötü düşünce, davranış ya da alışkanlıklardan ötürü af dilemelidir....