1. Sıradan bir din mi?

1. Sıradan bir din mi?

İsa’nın ölümünde, gömülmesinde ve dirilişinde görüldüğü gibi, odağında Tanrı’nın açıkça aşağılandığı tarihsel bir olayın yer aldığı tek göksel din Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık aynı zamanda insanın kendini Tanrı’ya makbul kılmak için yaptığı iyilikler yerine,...
2. Anadolu ve Kutsal Topraklar

2. Anadolu ve Kutsal Topraklar

Kutsal Topraklardan söz edildiği zaman çoğu kişinin ak­ lına Filistin ve İsrail gelir; aslında İncil açısından baktığı­mızda Türkiye de kutsal bir yerdir. Tevrat dönemiyle olan bağlantıyı düşünmesek bile, Türkiye’nin İncil’le yakın bir ilişkisi vardır. İsa’nın ilk...
3. Tanrı, Kutsal Ruh ve insan

3. Tanrı, Kutsal Ruh ve insan

İncil’in ilk dört bölümüyle bunların hemen arkasında yer alan Elçilerin İşleri bölümünde kaydedilen kilise tarihi göste­riyor ki, Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla seçtiği kişilerin haya­tında etkin olan bir Tanrı’dır. İnsanların yaşamına yakından bakmak çok önemlidir ve...
4. Yasadan Lütfa

4. Yasadan Lütfa

Elçilerin İşleri bölümünde Hıristiyanlığın merkezinin Kudüs’ten Antakya’ya kaydığı anlatılır. Bundan sonraki öğretinin odağında Kutsal Yasa yerine lütuf, ayinler yerine Tanrı’yla olan kişisel ilişki vardır. Yaklaşımda kökten bir değişim söz konusudur; ayinsel...
6. Roma İmparatorluğu ve Hıristiyanlık

6. Roma İmparatorluğu ve Hıristiyanlık

İlk Elçiler’in döneminde (İ.S. 33-70) Roma İmparatorluğu hem siyasal hem de askeri bakımdan egemenliğini kabul ettirmişti. Roma kendi sınırları içindeki Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa hoşgörülü davrandı. Yahudi milliyetçilerin ayaklanması üzerine Roma İ.S. 70 yılında...