Bu Kimdir?

Bu Kimdir?

unsplash-logoBen White İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı. — Matta 21:10 İsa, Yeruşalim’e bir eşeğin sırtında girdiğinde önünden büyük bir kalabalık koşuyordu. Havada bir heyecan vardı. Bütün şehir etkilenmişti. “Bu adam kimdir?”...
Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?

Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?

Yaoqi LAI Hayır. İsa’ya iman etmek kurtuluş için yeterlidir. Hiçbir şey yapmanız gerekmez. Bununla beraber, vaftiz çok önemlidir ve tüm inanlılar (Hristiyanlar) vaftiz olmalıdır. Eğer kurtulduktan sonra vaftiz olmayı reddediyorsanız, sizin gerçekten kurtulduğunuzdan...
Dil

Dil

rawpixel.com Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. — Yakup 3:2 Dilimizi nasıl kullanıyoruz? Dilimizle insanları eleştirip küçümseyebiliriz veya kalpleri ve yaşamlarını...
Mesih Rab’dir

Mesih Rab’dir

Peygamberlik: RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur” diyor. (Davut’un mezmuru) Mezmur 110:1 Yerine getirilmesi: Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: Rab Rabbim’e dedi ki, Ben düşmanlarını...
Alçalış Dönemi – Cesaret Alın

Alçalış Dönemi – Cesaret Alın

resim :: Landscape, Antoine Chintreuil (1870, Franzsız) Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada...