Onursuzluk

Onursuzluk

Resim: Nestoras Argiris  Elçiler İsa’nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul’un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa’yla ilgili Müjde’yi yaymaktan geri kalmadılar....
Bu Kimdir?

Bu Kimdir?

unsplash-logoBen White İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı. — Matta 21:10 İsa, Yeruşalim’e bir eşeğin sırtında girdiğinde önünden büyük bir kalabalık koşuyordu. Havada bir heyecan vardı. Bütün şehir etkilenmişti. “Bu adam kimdir?”...
Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?

Kurtulmam için vaftiz olmam gerekir mi?

Yaoqi LAI Hayır. İsa’ya iman etmek kurtuluş için yeterlidir. Hiçbir şey yapmanız gerekmez. Bununla beraber, vaftiz çok önemlidir ve tüm inanlılar (Hristiyanlar) vaftiz olmalıdır. Eğer kurtulduktan sonra vaftiz olmayı reddediyorsanız, sizin gerçekten kurtulduğunuzdan...
Dil

Dil

rawpixel.com Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. — Yakup 3:2 Dilimizi nasıl kullanıyoruz? Dilimizle insanları eleştirip küçümseyebiliriz veya kalpleri ve yaşamlarını...
Mesih Rab’dir

Mesih Rab’dir

Peygamberlik: RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur” diyor. (Davut’un mezmuru) Mezmur 110:1 Yerine getirilmesi: Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: Rab Rabbim’e dedi ki, Ben düşmanlarını...