Daha önceden Hristiyanlığı denedim

Daha önceden Hristiyanlığı denedim

Daniel Roe Daha önceden Hristiyanlığı denedim. Kutsal Kitap bize, birkez kurtulduktan sonra bir daha asla aynı olmadığımızı söyler, yeni yaratık oluruz (2. Korintliler 5:17). Eğer eski günahlı işlerinize dönmüşseniz, büyük olasılıkla hiçbir zaman kurtulmadınız (1....
Tanrı’nın Bana Olan Lütfu

Tanrı’nın Bana Olan Lütfu

Nitish Meena Ama O bana, “Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. — 2.Korintliler 12:9 Tanrı’nın lütfunun benim için nasıl yeterli olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çocukken okul benim için çok kolaydı. Annemle babamın geleceğim hakkında...
Ruhsal Düşünce

Ruhsal Düşünce

Ben White Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. — 2.Korintliler 10:5 Her Tanrı çocuğu ruhsal düşüncelere sahip olmalıdır. Hayatımızda bu inanlı özelliği olmadan Şeytan’ın...
Alçalış Dönemi – Mutabakat

Alçalış Dönemi – Mutabakat

resim :: Seacoast (Red Sky, Two White Sails), Emil Nolde (b.1867, Alman) Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna...