Sorular

İsa’yı bu kadar özel yapan şey nedir?

Öyle olduğunu kendisi söyledi. Tanrı olduğunu söyledi. Yuhanna 8:58’de, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi. Bu, ‘Ben’im’i Eski Antlaşma’daki Çıkış 3:14’ten alıntı yaparak kullandı.

Dünyada neden acı ve kötülük var?

Tanrı öylesine büyüktür ki, hiçbir şey O’nun izni dışında olamaz ve O’nun nihai/en yüksek amacına göre herşey işler. O’nun planında insanların kötülüklerini Tanrı iyilik için kullanabilir. Herşey Tanrı’nın kontrolündedir.


Ben Zaten Dindarım

Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. – 1.KORİNTLİLER 1:9

Hristiyan Olmaya Çalışıyorum

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” – Efesliler 2:8-9

Bizim için sorularınız var mı?