Sorular

Günah: Bizim Suçlayıcımızdır

Çünkü sana çok kez başkaldırdık, günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor, isyanlarımız hep yanı başımızda. Suçlarımızı kabul ediyoruz. —Yeşaya 59:12

Günah: Bir Yüktür

Çünkü suçlarım başımdan aştı, taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. —Mezmur 38:4

Günah Nedir?

Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir —1. Yuhanna 3:4

Tanrı Sonsuzdur

Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar, O’nun bilgisi kavranamaz —Yeşaya 40:28

Tanrı Sevgidir

Tanrının bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar. Tanrı da onda yaşar. —1. Yuhanna 4:16

Tanrı Işıktır

Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, Onda hiç karanlık yoktur —1. Yuhanna 1:5

Tanrı Yaşam Verendir

Beni Tanrı’nın Ruhu yarattı, Her Şeye Gücü Yeten’in soluğu yaşam veriyor bana. —Eyüp 33:4

Bizim için sorularınız var mı?