Sorular

Tanrı Işıktır

Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, Onda hiç karanlık yoktur —1. Yuhanna 1:5

Tanrı Yaşam Verendir

Beni Tanrı’nın Ruhu yarattı, Her Şeye Gücü Yeten’in soluğu yaşam veriyor bana. —Eyüp 33:4

Tanrı Kimdir?

Ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun! Amin. —1.Timoteos 6:16

Kutsal Kitap Nedir?

Bir kütüphaneye gittiyseniz, orada ne kadar çok ve değişik kitap olduğunu fark etmişsinizdir!

İsa’yı bu kadar özel yapan şey nedir?

Öyle olduğunu kendisi söyledi. Tanrı olduğunu söyledi. Yuhanna 8:58’de, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi. Bu, ‘Ben’im’i Eski Antlaşma’daki Çıkış 3:14’ten alıntı yaparak kullandı.

Bizim için sorularınız var mı?