Sorular

Tanrı’ya İtaat İçinde Yaşayın

Ama şükürler olsun Tanrı’ya! Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. —Romalılar 6:17

Kurtuluşu İmanla Kabul Edin

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. —Efesliler 2:8, 9

Günahtan Dönüm

İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. —Vahiy 3:20

Tanrı’ya İnanın

Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur. —Romalılar 10:17

İsa Mesih Tek Kurtarıcıdır

Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. —Elçilerin İşleri 4:12

İsa Mesih Tanrı’nın Kuzusu’dur

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! —Yuhanna 1:29

Bizim için sorularınız var mı?