Günlük Okumalar

Gerçek Hazine

Gerçek Hazine

RAB’bin yasası yetkindir, cana can katar, RAB’bin buyrukları güvenilirdir, Saf adama bilgelik verir, RAB’bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir, RAB’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. —Mezmur 19:7–8

Sakin Suların Kıyısında

Sakin Suların Kıyısında

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.”  —Yuhanna 7:37

Tanrı’nın Ağzı

Tanrı’nın Ağzı

Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. —2.Timoteos 3:16

Ruhsal Savaşımızın Silahları

Ruhsal Savaşımızın Silahları

Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. —2.Korintliler 10:4–5

Tanrı’nın Sesi

Tanrı’nın Sesi

Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. —Yuhanna 6:63

Tanrı Konuştu

Tanrı Konuştu

Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. —İbraniler 1:1

Yere Atın

Yere Atın

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla Baba Tanrı’ya şükrederek yapın. —Koloseliler 3:17

İmanınız Sizin İçin Ne Yapıyor?

İmanınız Sizin İçin Ne Yapıyor?

Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. —Yahuda 1:3