Günlük Okumalar

Tembellik

“Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım,
ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım.”
— Süleyman’ın Özdeyişleri 6:10

Ayrılmış Şeyler

Bu nedenle, “İmansızların arasından çıkıp ayrılın” diyor Rab. “Murdara dokunmayın, ben de sizi kabul edeceğim.” — 2. Korintliler 6:17

İnanlının Huzuru

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.” – Matta 11:28–29

Bu Kimdir?

“İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı.”
— Matta 21:10

Kaza mı, Bereket mi?

“Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” — Romalılar 8:28

İman Sınanması

“Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.”
— 1.Petrus 1:7