Günlük Okumalar

Otlak Bulmak

“Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.” — Yuhanna 10:9

Tembellik

“Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım,
ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım.”
— Süleyman’ın Özdeyişleri 6:10