Günlük Okumalar

Zaman

Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir.
—Romalılar 13:11

Elçiler

Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın.
—2.Korintliler 5:20

Vermek

Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.
—2.Korintliler 9:7

Diri Tanrı

Bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan diri Tanrı’ya bağladık.
—1.Timoteos 4:10