Alçalış Dönemi

Alçalış Dönemi için açıklama:

Paskalya öncesi Büyük Perhiz, İlk Çarşamba başlıyor ve Paskalya Günü’nden önceki Cumartesi gününe kadar sürüyor. Büyük Perhiz’in son haftası Tutku Haftası olarak bilinir ve hem Paskalya’dan Önceki Perşembe’yi (Rabbin Sofrası’nın kuruluşu) hem de Paskalya’dan Önceki Cuma’yı (Rabbimiz’in çarmıha gerilişi) içerir.

İsa’nın çöldeki kırk günlük orucunu anımsatan Büyük Perhiz sezonu kırk gün sürer, Pazar günleri sayılmaz. Büyük Perhiz kendi ölümlülüğümüz ve günahkarlığımızla Tanrı’nın yüz yüze gelmesini istediğimiz bir zamandır; Tanrı’dan lütfa olan ihtiyacımızı bize göstermesini istediğimiz; tövbede gelişme gösterdiğimiz ve İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine Kilise’nin katılımının şaşırtıcı gerçeğini düşündüğümüz bir zamandır.

Bu sene okuma parçalarımız Rabbin Sözü’ne cevaben duaya odaklanıyor. Kutsal Yazılar’dan aldığımız parçalar bize günahımızın derinliğini ve Baba’nın günahkarlar için olan büyük sevgisini gösteriyor, yazılı dualar “derlemeler” (kısa kutsal yazı esinlenmesi dualar) Genel Dua Kitabı’ndan alınmıştır. Yazılı dualar Kutsal Yazısal tanıklığa cevaptır ve Mesih’teki Tanrı’ya yaklaşmamız için bizi teşvik eder.

Bu derin düşünce anlarında Göklerdeki Babamız’a yaklaşırken Tanrı’nın lütfu karşısında hayrete düşün.

Uzlaş

“Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.”
– KOLOSELİLER 1:19-20

Paydaşlar

“O’nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.”
– 2.PETRUS 1:4

Koru

RAB her kötülükten seni korur,
Esirger canını.
Şimdiden sonsuza dek
RAB koruyacak gidişini, gelişini.
– Mezmurlar 121:7-8

Büyü

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O’na yücelik olsun! Amin.
– 2 Petrus 3:18

Bir Zamanlar Yürüdü

Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık
– Efesliler 2:2-3

Görür

Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.
– Matta 6:4

Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı.

Hekim

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkârları tövbeye çağırmaya geldim.
– Luka 5:31-32

Serbest

Benim istediğim oruç,
Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,
Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,
Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? …

Ardından gel

Sonra hepsine, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” dedi, “Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır…”

Yakın

Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.
Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RAB’bin günü çok yaklaştı, geliyor.

Alçalış Dönemi – Mutabakat

Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar…

Sizin için nasıl dua edebiliriz?