Dualar

Tapınırım | Hristiyan İlahisi

Tapınırım | Hristiyan İlahisi

Umut Kalesi’nin Sözlü Videolar serisinde, “Seni Seviyorum” albümünde yer alan; söz ve müziği Onur Yöş’e ait olan ve Selin İsaoğlu tarafından seslendirilen, “Tapınırım” ilahisiyle devam ediyoruz.

Tanrınız Ne Kadar Büyük?

Tanrınız Ne Kadar Büyük?

Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir; senin elinden de bizi kurtaracaktır. —Daniel 3:17

Işık Olarak Gelen Söz, İsa

Işık Olarak Gelen Söz, İsa

İsa, bu dünyanın ve insanların yaratılmasını, benim bu dünyaya gelmemi ve yenilenmemi sağlayandır. Umudumu, büyümemi ve imanda ilerlememi sağlayacak olan İsa Mesih’e bağlıyor muyum?

Yuhanna’ya Giriş

Yuhanna’ya Giriş

İsa’nın yaşamını diğer kitaplardan (Matta, Markos, Luka) farklı bir açıdan anlatan Yuhanna Kitabı, kilise tarihi boyunca sayısız imanlı tarafından sevilmiştir.

Lut’un Seçimi

Lut’un Seçimi

Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. —Koloseliler 3:2

Sizin için nasıl dua edebiliriz?