Dualar

Otlak Bulmak

“Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.” — Yuhanna 10:9

Tembellik

“Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım,
ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım.”
— Süleyman’ın Özdeyişleri 6:10

Ayrılmış Şeyler

Bu nedenle, “İmansızların arasından çıkıp ayrılın” diyor Rab. “Murdara dokunmayın, ben de sizi kabul edeceğim.” — 2. Korintliler 6:17

Dirildi

Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz, O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.
– Koloseliler 2:12

Sizin için nasıl dua edebiliriz?