Rab’bi Arayın

Rab’bi Arayın

RAB’be ve O’nun gücüne bakın, durmadan O’nun yüzünü arayın! —Mezmur 105:4 Bugünkü okuma parçamızdaki adamlar birçok bakımdan bilgeydi. Tanrı onlarla kurtuluşları hakkında konuşuyordu ve onlar da O’nu dinliyorlardı. Bu insanlar bu dünyanın zenginliklerine bol bol...
Tanrı’nın Ailesi

Tanrı’nın Ailesi

Resim: Gift Habeshaw Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. —Yuhanna 1:12 Günümüzde dünyaya birçok çocuk geliyor. Ne yazık ki, birçoğunun inanlı bir babası yok ve olmayacak. Bir inanlı evinde yetişen bir oğul ya da...
Şefkatli Sözler

Şefkatli Sözler

Resim: George M. Groutas Birbirinize karşı…şefkatli olun. —Efesliler 4:32 Gençlik yıllarımda, Efesliler 4:32 aklıma takılmıştı. Hayatımın daha sonraki evrelerinde Kutsal Yazılar’da yer alan daha başka birçok bağışlama örneğini iyi tanıdım. Yusuf genç bir...
Zaman

Zaman

Resim: petradr Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. —Romalılar 13:11 Zaman, sonsuz geçmişle sonsuz gelecek arasındaki ölçülen dönemdir. Zaman her birimiz için doğumla ölüm arasındaki dönemdir. Zaman, Tanrı’dan günahlı insanlığa bir armağandır. Zaman içinde...
Kayıplarla İlgileniyor musunuz?

Kayıplarla İlgileniyor musunuz?

Kimini ateşten çekip kurtarın. —Yahuda 1:23 Bir keresinde bir vaizin, “Mesih olmayınca cehennem ve lanet” konulu bir vaaz vermekte olduğu bir sokak toplantısına katılmıştım. Gelen trafiğe karşı duruyordu. Trafik meydanda aktıkça geçen arabalardakilerin hepsi vaazının...
Elçiler

Elçiler

Mesih’in adına elçilik ediyoruz. —2.Korintliler 5:20 Siz, Kralların Kralı’nın sizi elçilik konumuna çağırmasına hayret etmiyor musunuz? Bir elçi, bir ülkenin başka bir ülkedeki en yüksek dereceli diplomatıdır. Eğer Mesih dünyaya bizi Tanrı’ya götürmek için gelmemiş...