Anadolu ve Kilise Tarihi

Sart Kilisesi

Anadolu’nun oldukça zengin olan Sart Kenti’nde birçok kişi 1. yüzyıl bitmeden Hristiyanlığı benimsemişti. Sart kilisesinde ahlaksızlık ve putperestlik oldukça yaygındı. Bu kentte kök salmış, yeşerip büyümüş olan kilise ne yazık ki bu olumsuz yaşam koşullarından etkilenmiş, ruhsal açıdan gitgide bir uykuya dalmıştı. Rab, Yuhanna aracılığıyla verdiği mesajda “Uyanın!” çağrısını yaptı.

Tiyatira Kilisesi

Tiyatira, o dönemde bir işçi kentiydi. Yün ve deri işlemesi, boyacılığı ve bronz üretimiyle ünlüydü. İman edip vaftiz olan Lidya, ilk Tiyatiralı Hristiyan olarak da bilinir. Lidya’nın kilise için özverili çalışmalarından ötürü kentte büyük bir Hristiyan topluluğu oluştu.

Bergama Kilisesi

Bergama, imparatora tapınan sapkın bir tarikatın Anadolu’daki merkeziydi. “Şeytanın tahtı oradadır” sözüyle Zeus Tapınağı, Askle-pion Sunağı, Dionisios onuruna yapılmış olan kült tanımlanmak istenmiştir.

İzmir Kilisesi

İzmir, Ege’nin batı kıyısında yer alan bir kenttir. Agora adı veri-len antik pazar meydanı vardır. Yuhanna dönemindeki İzmir, As-ya’da gururlu ve güzel bir kentti. İnsanlar İzmir için Asya’nın ger-danı, tacı, çiçeği derdi.

Efes Kilisesi

Efes, bugün İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı antik bir yerdir. Efes Kenti, İsa’dan önce Grek ve Roma yönetimi altındaydı. Efes, Roma İmparatorluğu’nun büyük kentidir. Roma dünyasının doğu dünyasıyla bağlantı noktasıydı. Domitianus Tapınağı, Tiranus Çeşmesi,...

1. Sıradan bir din mi?

İsa’nın ölümünde, gömülmesinde ve dirilişinde görüldüğü gibi, odağında Tanrı’nın açıkça aşağılandığı tarihsel bir olayın yer aldığı tek göksel din Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık aynı zamanda insanın kendini Tanrı’ya makbul kılmak için yaptığı iyilikler yerine,...

2. Anadolu ve Kutsal Topraklar

Kutsal Topraklardan söz edildiği zaman çoğu kişinin ak­ lına Filistin ve İsrail gelir; aslında İncil açısından baktığı­mızda Türkiye de kutsal bir yerdir. Tevrat dönemiyle olan bağlantıyı düşünmesek bile, Türkiye’nin İncil’le yakın bir ilişkisi vardır. İsa’nın ilk...