Düşten Öte: Ali’nin Öyküsü

Hediye İncil

İsa, O çok şey öğretti, ve birçok insanlar Ona takip ettiler. Ama İsa’yı kim? Biraz insanlar o peygamber dediler. Biraz insanlar o Tanrı olduki inamlar. Hangi doğru?

Her Şeye Ramen Sevgi

Gerçek ve doyurucu sevgi nedir?

Bu çılgın karmaşık ve fani dünyada gerçek sevgi diye bir şey gerçekten bulunabilir mi? Bu sorunun yanıtı, “evet’tir! Ama gerçek sevgi, çoğunlukla insanların onu aradıkları yerlerde bulunmaz. Bu kitapçık en üstün ve gerçek sevgiyi tanımlayıp onu nerede bulacağınız sorusuna yanıt vermektedir.

Yeni Yazılar

Uzlaş

“Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.”
– KOLOSELİLER 1:19-20

daha fazla bilgi edinin

Paydaşlar

“O’nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.”
– 2.PETRUS 1:4

daha fazla bilgi edinin