Hikayeci – İnatçı Komşu

Hediye İncil

İsa, O çok şey öğretti, ve birçok insanlar Ona takip ettiler. Ama İsa’yı kim? Biraz insanlar o peygamber dediler. Biraz insanlar o Tanrı olduki inamlar. Hangi doğru?

Tevrat ve İncil’in Değişmezliği

Bazı insanlar Tevrat’ın ve İncil’in değiştirildiğini iddia ediyorlar. Bu gerçek mi? Bizim göndereceğimiz yeni hediye kitabımızda bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Yeni Yazılar

Sart Kilisesi

Anadolu’nun oldukça zengin olan Sart Kenti’nde birçok kişi 1. yüzyıl bitmeden Hristiyanlığı benimsemişti. Sart kilisesinde ahlaksızlık ve putperestlik oldukça yaygındı. Bu kentte kök salmış, yeşerip büyümüş olan kilise ne yazık ki bu olumsuz yaşam koşullarından etkilenmiş, ruhsal açıdan gitgide bir uykuya dalmıştı. Rab, Yuhanna aracılığıyla verdiği mesajda “Uyanın!” çağrısını yaptı.

daha fazla bilgi edinin