Yeni Yazılar

Kutsal Kitap tahrif edilmiş midir?

Hıristiyan inancına bağlı kişiler Tevrat, Zebur ve İncilden oluşan Kutsal Kitap’a inanırlar. Kutsal Kitap’ın Tevrat ve Zebur diye bilinen kısmına Eski Antlaşma, İncil kısmına ise Yeni Antlaşma adı verilir. Eski Antlaşma 39 kitapçıktan oluşur ve yaratılıştan, İsa...

daha fazla bilgi edinin

Kaç tane İncil var?

Aslında bir tane İncil vardır ve yeryüzündeki Hıristiyanların tümü tarafından Tanrı’nın yazılı sözü olarak kabul edilir. Kutsal Kitap’ın İncil denilen kısmı 27 kitapçıktan (bir başka deyişle 27 sureden) oluşmaktadır ve Grekçe olarak kaleme alınmıştır. İsa'dan hemen...

daha fazla bilgi edinin

İznik Konseyi’nde ne oldu?

"Bir sürü İncil vardı, İznik 'te toplanan bir konsey bunlardan dört tanesini seçip diğerlerini yok etti. ” “Kaç tane İncil var?” sorunun çıkış noktası, düzenlenme nedeni yanlış bilinen İznik Konseyidir. İznik Konseyi, İsa’dan sonra 325 yılında, İsa’nın kimliği...

daha fazla bilgi edinin

Zinnur Turan

12 yıl bilgisayar firmalarında değişik branş ve alanlarında çalıştım. şimdi bir internet sağlayıcı firmada çalışıyorum. İslami gelenekleri yaşayan bir ailede büyüdüm. Hatta babam değişik zaman ve yerlerde cami imamlığı yaparak hafızlık derecesinde din eğitimi görmüş...

daha fazla bilgi edinin

Hilal EKŞİ

RAB İSA MESİH’LE NASIL TANIŞTIM? O’nu hep tanıyordum aslında. İlkokulda öğretmenimiz O’ndan söz etmişti bir keresinde. 4.Sınıftaydım. Bize din dersinde İsa’dan söz etti. Dedi ki; “Hıristiyanlar O’nun çarmıhta öldüğünü söyler ama aslında ölen O değildi. Allah, O’nu...

daha fazla bilgi edinin

Deniz AYDIN

Hayatım boyunca Tanrı’nın varlığını hiç reddetmedim. Tüm kainatı yaratan bir Tanrı’nın varlığına her zaman inandım, ama kendi hayatım söz konusu olduğunda Tanrı’yı her zaman reddettim. Benim hayatımda O’na yer yoktu. Doğduğumda pek çok hastalıkla birlikte doğmuşum....

daha fazla bilgi edinin

İletişim