Hediye İncil

İsa, O çok şey öğretti, ve birçok insanlar Ona takip ettiler. Ama İsa’yı kim? Biraz insanlar o peygamber dediler. Biraz insanlar o Tanrı olduki inamlar. Hangi doğru?

Hristiyanlıkta Oruç

Oruç, Tanrı önünde alçalışı ve O’na itaati gerekli kılar.

Oruç, yaşantımızda tespit ettiğimiz aksaklıkları, yanlışları düzeltmeye çalışmak, hata ve günahlardan dönme adımını da içermelidir. Bu adım da, hata ve günahlarımızın pişmanlığını duymak, Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendiren yönlerimizin yasını tutmak olarak kendini gösterir. Aksi takdirde oruç sadece bir alışkanlık olarak yerine getirilen bir şey olur ki, bunun da yüce Tanrı katında bir değeri yoktur.

Yeni Yazılar

Sevinç YILMAZ

Ben gençken Tanrı’ya inanmayan bir insandım. Dinlerin gereksiz olduğunu düşünüyordum. Her şey bu dünyada başlıyor ve bitiyor diyordum. Yirmi iki yaşındayken, iki defa İsa’yı rüyamda görmüştüm. Ama bu mesajın ne olduğunu anlayamamıştım.

daha fazla bilgi edinin

Privacy Preference Center